Informacja PPIS w Krasnymstawie o rejestracji producentów produkcji pierwotnej

24 maja 2024

UWAGA

PRODUCENCI PRODUKCJI PIERWOTNEJ

Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną w zakresie uprawy produktów roślinnych (owoców, warzyw, zbóż), zgodnie z art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 12) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448) mogą prowadzić działalność w ww. zakresie po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek
o wpis do rejestru zakładów.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, można pobrać ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/psse-krasnystaw w zakładce „co robimy – dokumenty i druki do pobrania” lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3a, 22-300 Krasnystaw, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.05.

Ulotka Pięć kroków do bezpiecznej uprawy owoców i warzyw.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki