Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

3 marca 2021

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057) informuję, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta podmiotu uprawnionego do składania ofert – stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „RUCH” Izbica. Oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne. Dotację w wysokości 30 000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 – przyznaje się Gminnemu Klubowi Sportowemu „RUCH” Izbica.

 

Dokument w formie PDF:
informacja-o-wynikach-konkursu.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki