Informacja o szacowaniu strat rolniczych

9 maja 2024

Urząd Miasta i Gminy w Izbicy informuje, iż powiadomił Wojewodę Lubelskiego o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci wiosennych przymrozków na terenie Miasta i Gminy Izbica.
W związku z powyższym informuję o możliwości składania wniosków (w uzasadnionych przypadkach) o szacowanie strat rolniczych spowodowanych wystąpieniem wiosennych przymrozków. Zgłaszając szkody we wniosku należy wpisać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR na rok 2024 oraz dołączyć kopię tego wniosku, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze wniosku składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.
Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika) protokół cząstkowy. Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na terenie zamieszkania rolnika.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Izbicy, ul. Gminna 4,
22-375 Izbica (pokój nr 6), w godzinach pracy urzędu. Druki do pobrania ze strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bądź bezpośrednio
w Urzędzie Miasta i Gminy w Izbicy.

Uwaga! Powierzchnia upraw we wniosku o oszacowanie szkód musi być zgodna
z powierzchnią upraw deklarowanych do dopłat ARiMR za 2024 r.

Linki

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki