INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW

12 stycznia 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o ogłoszonych

w dniach: 24 stycznia – 22 lutego 2022r.

naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 na przedsięwzięcia:

    • Tworzenie nowych przedsiębiorstw – limit w naborze: 225 263,45 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 901 053,80 zł
    • Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD (grant) – limit w naborze: 65 000 EURO co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 260 000,00 zł

 

Pełna treść ogłoszeń oraz informacje dotyczące organizowanych spotkań konsultacyjno-doradczych dostępne są na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborach”.

Kontakt z biurem: tel. 506 371 309, 82 576 70 49, e-mail: [email protected], ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, w godz. 8.00-16.00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki