Informacja GOPS dotycząca wydawania żywności

31 marca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy informuje, że w dniach od  06-11  kwietnia 2022 r. będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Żywność wydawana będzie w garażu przy Urzędzie Gminy w Izbicy, ul. Gminna 4 w godzinach 8:30 – 13:30.

Prosimy zabrać ze sobą nadane numery lub wydane kartoteki.

W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Prosimy o odbiór żywności z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi. Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
  2. Osoby oczekujące na wydawanie paczek żywnościowych zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa.
  3. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy w swoje przygotowane opakowania.
  4. Stosujemy się do poleceń osób wydających żywność.
  5. Żywność wydawana będzie ściśle z podanym harmonogramem.

 

W przypadku pytań w sprawie odbioru żywności proszę dzwonić do GOPS Izbica: 84 618 30 52.

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI:

Data odbioru żywności Miejscowość
06-07 kwietnia 2022 Izbica, Wólka Orłowska, Tarzymiechy i Kryniczki
08 kwietnia 2022 Tarnogóra, Romanów, Dworzyska, Wał, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia
11  kwietnia 2022 Wirkowice, Ostrówek, Mchy, Bobliwo, Tarnogóra Kolonia, Ostrzyca, Zalesie, Stryjów, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki