Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy

8 grudnia 2021

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  IZBICY  INFORMUJE, ŻE W  LOKALU  OŚRODKA POMOCY W IZBICY PRZY ULICY GMINNEJ 4. OD 07 GRUDNIA 2021 R. WYDAWANE  SĄ SKIEROWANIA   DO  OTRZYMANIA  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ 

POMOC  TAKĄ  MOGĄ OTRZYMAĆ ( ZGODNIE Z   PROGRAMEM OPERACYJNYM  POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA  2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANYM  Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM, PODPROGRAM  2021) OSOBY NAJBARDZIEJ  POTRZEBUJĄCE, SPEŁNIAJĄCE  KRYTERIA  OKREŚLONE W USTAWIE  O POMOCY SPOŁECZNEJ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZESPOŁU DORADCZEGO DO SPRAW WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020,  KTÓRYCH  DOCHÓD  NIE  PRZEKRACZA 220 %  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO  DO  KORZYSTANIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ, TJ:

– 1542,00  ZŁ   DLA   OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

– 1.161,60  ZŁ   DLA  OSOBY W RODZINIE

W ZWIĄZKU  Z  POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEDŁOŻENIE W GOPS DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO  DOCHÓD ( ZA MIESIĄC LISTOPAD  ZAŚWIADCZENIE  O WYNAGRODZENIU, ODCINEK Z RENTY , EMERYTURY, INNE) UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z WYŻEJ  WYMIENIONEJ  POMOCY.

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki