Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2021r.

11 lutego 2021

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Izbica informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w
  • okresie od 1 lutego 2021 r. r. do 31 lipca 2021 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. ustala się jako sumę:

  • iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 1 lutego danego roku (dla hodowców bydła  i innych rolników),

oraz dodatkowo dla hodowców bydła

  • iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, po okazaniu dokumentu potwierdzającego stan pogłowia bydła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi 100 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach;

 kwiecień 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  październik 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego oraz załączniki do wniosku można pobrać na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbica w zakładce

 – Podatki i opłaty lokalne;

 – Podatki 2021

 

 

 

Wójt Gminy Izbica

 mgr Jerzy Lewczuk

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki