INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

21 kwietnia 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy informuje, że w dniach od 26-29 kwietnia 2021 r. będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Żywność wydawana będzie w garażu dawnej Klinkierni w godzinach 8:30 – 13:30.

Prosimy zabrać ze sobą nadane numery lub wydane kartoteki.

W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Prosimy o odbiór żywności z zachowaniem szczególnej ostrożności.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi. Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.

2. Osoby oczekujące na wydawanie paczek żywnościowych zobowiązane są do zachowania bezpiecznej, 2 metrowej odległości.

3. Osoby oczekujące zobowiązane są do zakrywania usta i nos oraz zakładania jednorazowych rękawiczek.

4. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy w swoje przygotowane opakowania.

5. Stosujemy się do poleceń osób wydających żywność.

6. Żywność wydawana będzie ściśle z podanym harmonogramem.

W przypadku pytań w sprawie odbioru żywności proszę dzwonić do GOPS Izbica: 84 618 30 52.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI:

Data odbioru żywności

Miejscowość

26-27 kwietnia 2021

Izbica, Wólka Orłowska, Tarzymiechy, Kryniczki

28 kwietnia 2021

Tarnogóra, Romanów, Dworzyska, Wał, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia

29 kwietnia 2021

Wirkowice, Ostrówek, Mchy, Bobliwo, Tarnogóra Kolonia, Ostrzyca, Zalesie, Stryjów, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki