Informacja dotycząca raty podatku i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8 czerwca 2021

INFORMACJA

Urząd Gminy Izbica przypomina, że:

  • 15 maja 2021 r. minął termin zapłaty II raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • 15 marca 2021 r. minął termin zapłaty I raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatek oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić:

  • u inkasenta (sołtysa swojej miejscowości) lub

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Izbica:

KONTO BANKOWE PODSTAWOWE:

Bank Spółdzielczy w Izbicy, nr konta: 64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

KONTO BANKOWE DO WPŁAT –  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI :

Bank Spółdzielczy w Izbicy, nr konta: 60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

W tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz adres podatnika. Prosimy również wskazać ratę oraz określić rodzaj wpłaty.

UWAGA!

Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia, odsetek od zaległości podatkowych oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o pilne uregulowanie zobowiązania.

Informujemy, iż w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych tj.:

  1. opłata manipulacyjna (przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji) wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł,

  2. opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi,

  3. wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny,

  4. opłaty za czynności egzekucyjne.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki