INFORMACJA DOTYCZĄCA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

14 czerwca 2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY IZBICA

 

W związku z występującymi przypadkami wyrzucania opakowań po środkach ochrony roślin zagrażających środowisku naturalnemu w miejscach niedozwolonych na terenie gminy Izbica, a zwłaszcza w lasach
i przydrożnych rowach uprzejmie informuję, iż zgodnie z polskim
prawem punkty sprzedaży mają obowiązek zbierania opakowań sklasyfikowanych jako niebezpieczne, a rolnicy muszą je odpowiednio zagospodarować.

Użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży przygotowano formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie
z przepisami.

Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa czy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa podczas kontroli.

Punkty odbioru współpracujące z systemem PSOR: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/

Formularz można pobrać na stronie systemu PSOR: https://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png

Dodatkowe informacje na temat systemu PSOR oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dostępne są na stronie www.systempsor.pl

Zachęcam do jej odwiedzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica
/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki