Informacja dot. przyjęcia Strategii ZIT MOF Krasnegostawu

13 maja 2024

Informacja o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu.

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, w którego skład wchodzą:

Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Siennica Różana, Gmina Krasnystaw oraz Powiat Krasnostawski informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu nr 59 z dnia 30 kwietnia 2024 r. został przyjęty projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu.

Akceptacja ww. dokumentu nastąpiła po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii przez Radę Programową ZIT MOF Krasnegostawu.

Przyjęty dokument Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu wraz z załącznikami, m.in. prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i podsumowaniem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw pod adresem

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1196&action=details&document_id=2019807

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki