Informacja dla rolników w sprawie szacowania szkód w rolnictwie

10 sierpnia 2023

 

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica informuje, iż Rolnicy, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina) mającymi miejsce na terenie Gminy Izbica, mogą zgłaszać je do Urzędu Miasta i Gminy Izbica na drukach wraz z załącznikami dostępnymi  na stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych.

Wzory wniosków dostępne są również w siedzibie Urzędu  Miasta  i Gminy Izbica (pokój nr 6, tel. 84 618 30 34 wew. 35/36). Straty w gospodarstwach  rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, po wystąpieniu tych zjawisk lub po stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli  gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, na formularzu wniosku dostępnym w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Izbica  oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w linku podanym powyżej, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Oszacowanie szkód następuje w terminie do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki