Informacja dla mieszkańców miejscowości Izbica objętych projektem budowy kanalizacji sanitarnej

9 listopada 2022

W ramach realizowanego zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec,

ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” Hydroterm Sp. z o.o. jako firma realizująca zadanie oraz

Urząd Miasta i Gminy Izbica uprzejmie informują, że geodeta firmy rozpocznie roboty pomiarowe w terenie

od dnia 28 listopada 2022 roku i będzie je kontynuował sukcesywnie aż do sporządzenia ostatecznej wersji

mapy do celów projektowych.

Ponadto informujemy, że geodeta pracujący w terenie oznakowany będzie kamizelką z napisem „geodeta”

oraz „kanalizacja sanitarna”.

Następnym krokiem będzie wizyta w terenie uprawnionych projektantów realizujących projekt budowlany na

terenie miejscowości Izbica .

                                                                              

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

                                                                                     /-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki