Gmina Izbica otrzymała wsparcie finansowe na cyfryzację w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

29 kwietnia 2022

Do Gminy Izbica trafiło wsparcie finansowe w wysokości 240 840,00 złotych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś  V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica.

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, Gmina Izbica napisała wniosek o dofinansowanie  oraz pozyskała maksymalne wsparcie finansowe, które było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie, które otrzymała Gmina Izbica w ramach programu „Cyfrowa Gmina” zostanie przeznaczone na: zakup nowego serwera, przełączników  LAN, awaryjnego systemu zasilania, ujednolicenie posiadanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem połączonego z wymianą najstarszych komputerów, edukację cyfrową dla pracowników z zakresu z cyberbezpieczeństwa, stworzenie systemu dostępowego do sprzętu i sieci w przypadku pracy zdalnej oraz zakup urządzeń zwiększających bezpieczeństwo wewnętrznej sieci, w tym profesjonalnego oprogramowania do szyfrowania.

Głównym celem projektu poprzez realizacją powyższych założeń  będzie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowe Gminy Izbica na zagrożenia.

 

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki