Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy: „Gmina przyjazna Seniorom” i „Aktywny Senior”

23 sierpnia 2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy:

  • Gmina przyjazna Seniorom”;
  • Aktywny Senior”.

Celem konkursów jest promowanie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów: 26 lipca 2021 r. – 10 września 2021 r.

Do udziału w konkursach zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
  • osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów wraz z Regulaminami oraz  formularzami zgłoszeniowymi znajdą Państwo poniżej:

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy: „Gmina przyjazna Seniorom” i „Aktywny Senior”

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki