Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w miejscowości Tarnogóra w Gminie Izbica

4 lutego 2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w miejscowości Tarnogóra w Gminie Izbica” mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie stworzenia miejsca rekreacji, integracji poprzez budowę siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w miejscowości Tarnogóra w Gminie Izbica, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 52 951,50 zł
Wartość dofinansowania: 33 693,00 zł

 

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki