Ankieta dla mieszkańców obszaru MOF, w tym dla mieszkańców Gminy Izbica

27 czerwca 2022

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw obejmujące Miasto Krasnystaw, Miasto i Gminę Izbica, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana przystąpiło do opracowania Strategii ZIT – dokumentu, który określi cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji przez Partnerstwo w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Chcąc poznać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności sporządziliśmy ankietę, która posłuży do zdiagnozowania obszaru MOF Krasnystaw.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Izbica o wypełnienie kwestionariusza dostępnego pod adresem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve4vvrai

wyrażenie opinii na temat silnych i słabych stron naszego miasta, a także rodzajów przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane w Gminie Izbica.

Badanie trwa od 24 czerwca do 17 lipca 2022 r. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki